zwiększ rozmiar standardowy rozmiar zmniejsz rozmiar
BIP

Dane urzędu

Ogólne dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
z siedzibą w Łaziskach Górnych
adres: ul. Chopina 8
43-170 Łaziska Górne
telefon: 32 224 11 39, 32 224 10 92
fax: 32 325 03 99
e-mail:

kami [at] praca.gov.pl

NIP

635-16-53-759

Godziny urzędowania

PUP w Mikołowie jest czynny od poniedziałku do piątku
godziny otwarcia Urzędu: 7.30 - 15.30
godziny przyjmowania klientów: 8.00 - 14.00

Korespondencja z urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby;
  • przedmiot sprawy, której dotyczy;
  • być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;

 

Projektowanie stron: IntraCOM